ยินดีต้อนรับ สู่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 โรงพยาบาลนครปฐม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน พ.ศ.2561
กิจกรรม Idea Exposition 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561
Welcoming Delegates of School of Nursing and Midwifery from Griffith University, Australia during 5-6 March 2018
เสวนาวิชาการ เรื่อง บทบาทฝ่ายทรัพยากรบุคคล กับการบริหารงานและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
ต้อนรับนักศึกษาจาก International University of Health and Welfare, Japan during 27 January - 7 February 2018
การอบรมเรื่อง "Nursing Experiences of Keimyung University at C.U.T. 2018 เมื่อวันที่ 7-14 มกราคม พ.ศ.2561
กิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560
จิตอาสาร่วมใจ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล และสานสัมพันธ์รับน้องสู่คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ต้อนรับนักศึกษาจาก International University of Health and Welfare, Japan เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560
ภาพกิจกรรม เทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561
โครงการคริสเตียนอาสาพัฒนาชุมชน บ้านห้วยวังโค ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ปัจฉิมผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และ Bachelor of Nursing Science Program ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน และ 29-30 เมษายน พ.ศ.2560
โครงการระเบิดความคิด พิชิตชุมชน ตอบรับไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560
 

 

 

 

 

 

 

Last update May 1,2018

สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.034-388-555

Donate Now